EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2018

Aktieägarna i Premune AB (publ), org. nr 556871-4777, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 30 jan 2018 klockan 16.00 på Bolagets lokaler, Stureplan 15 vån 4, 111 45 Stockholm.

Kallelse

2017

ÅRSSTÄMMA 2017

Aktieägarna i Premune AB (publ), org. nr 556871-4777, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2017 klockan 16.15 på GT30 på Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.

Premune Årsredovisning 2016

Kallelse

Fullmakt

TIDIGARE MÖTEN

2016

Premunes årsstämma ägde rum onsdagen den 15 juni 2016

Tid: klockan 17:00

Plats: Bygget Konferens Markeliussalen, Norrlandsgatan 11, 111 43, Stockholm

Nedan finner ni dokument för nedladdning:

  • Årsredovisning 2015
  • Stämmoprotokoll
  • Kallelse
  • Fullmakt

2015

Premunes årsstämma ägde rum fredagen den 26 juni 2015

Tid: klockan 17.30

Plats: Radisson Blu Strand Hotel, Nybrokajen 9, 10327 Stockholm

Nedan finner ni dokument för nedladdning:

Kallelse

Fullmakt

Årsredovisning 2014

Financial Statement 2014

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) (Terms for Warrants in Premune AB (publ) )

Styrelsens förslag till beslut om emission (The Board of Directors’ Proposal regarding Issuance of Warrants)

Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler/teckningsoptioner/aktier (The Board of Directors’ Proposal regarding Authorisation to the Board of Directors to Issue Convertibles/Warrants/Shares)

Teckning av aktier genom teckningsoptioner 1 jan – 15 jan 2015

Premune har skickat ut information samt teckningsformulär via email och per post till de aktieägare som innehar teckningsoptioner. Om ni har teckningsoptioner men ej mottagit information vänligen kontakta oss på info@premune.com

Ifyllda teckningsformulär ska skickas till Premune AB, Stureplan 15 vån 4, 11145 Stockholm.

Nedan finner ni information och dokument:

Premune AB (publ) – Villkor för teckningsoptioner Bilaga 1

Premune AB (publ) – Villkor för teckningsoptioner Bilaga 2

Bolagsordning

Åredovisning

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 32 § aktiebolagslagen om väsentliga händelser

Revisorns yttrande enligt 14 kap. 32 § aktiebolagslagen över redogörelsen för väsentliga händelser

2014

Premunes extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 1 december 2014

Tid: klockan 18.00

Plats: Summits konferenslokaler på Grev Turegatan 30, vån 1, i Stockholm

Nedan finner ni dokument för nedladdning:

Kallelse

Fullmakt

Fullständiga förslag inför extra bolagsstämman

Premunes årsstämma hölls onsdagen den 18 juni 2014

Tid: klockan 17.30

Plats: Summits konferenslokaler på Grev Turegatan 30, vån 1, i Stockholm.

Nedan finner ni dokument för nedladdning:

Kallelse

Fullmakt

Årsredovisning 2013

• Stämmoprotokoll

Extra bolagsstämma hölls måndag den 31 mars 2014

Tid: klockan 13.00

Plats: Serendipitys lokaler på Stureplan 15 i Stockholm.

Nedan finner ni dokument för nedladdning:

Kallelse

Fullmakt

Fullständiga förslag inför extra bolagsstämman